โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 600 2S 2x18W 60x60cm.

โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 600 2S 2x18W 60x60cm.