โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 300 2L 2x36W 30x120cm.

โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 300 2L 2x36W 30x120cm.