โคมโรงงาน LLIST 2S- T8 2x18W

โคมโรงงาน LLIST 2S- T8 2x18W