โคมฝังฝ้าหน้าตะแกรง LLBW 2L- T8 1x36W

โคมฝังฝ้าหน้าตะแกรง LLBW 2L- T8 1x36W