ขนาดโคม-Indirect-light-ฝังฝ้า 2x36W (60x120cm.)

ขนาดโคม-Indirect-light-ฝังฝ้า 2x36W (60x120cm.)