โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSLP/1L 1x36W (120cm.)

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSLP/1L 1x36W (120cm.)