โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSLP/1S 1x18W (60cm.)

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSLP/1S 1x18W (60cm.)