โคมตัวยู-หลอด-T8-LLPUW-1S.

โคมตัวยู-หลอด-T8-LLPUW-1S.