โคมตัวยู-หลอด-T8-LLPDC-1L

โคมตัวยู-หลอด-T8-LLPDC-1L