โคมตัวยู-หลอด-T8-LLPDC-1S.

โคมตัวยู-หลอด-T8-LLPDC-1S.