โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRLP/1S 1x18W (60cm.)

โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRLP/1S 1x18W (60cm.)