ขนาดโคมห้องคลีนรูม 2x36w (60x120cm.)

ขนาดโคมห้องคลีนรูม 2x36w (60x120cm.)