ขนาดโคมห้องคลีนรูม 2x36w (30x120cm.)

ขนาดโคมห้องคลีนรูม 2x36w (30x120cm.)