ขนาดโคมห้องเย็น 2x36w (120cm.)

ขนาดโคมห้องเย็น 2x36w (120cm.)