ขนาดโคมไวร์การ์ด 1x36w (120cm.)

ขนาดโคมไวร์การ์ด 1x36w (120cm.)