ขนาดโคมไวร์การ์ด 2x18w (60cm.)

ขนาดโคมไวร์การ์ด 2x18w (60cm.)