ขนาดโคมกันระเบิด 1x36w (120cm.)

ขนาดโคมกันระเบิด 1x36w (120cm.)