ขนาดโคมโรงงาน 2x36W (120cm.)

ขนาดโคมโรงงาน 2x36W (120cm.)