ขนาดโคมโรงงาน 1x36W (120cm.)

ขนาดโคมโรงงาน 1x36W (120cm.)