ขนาดโคมอกไก่ 2x36w (120cm.)

ขนาดโคมอกไก่ 2x36w (120cm.)