ขนาดโคมอกไก่ 1x36w (120cm.)

ขนาดโคมอกไก่ 1x36w (120cm.)