ขนาดโคมอกไก่ 2x18w (60cm.)

ขนาดโคมอกไก่ 2x18w (60cm.)