ขนาดโคมอกไก่ 1x18w (60cm.)

ขนาดโคมอกไก่ 1x18w (60cm.)