ขนาดโคมตัวยู 2x36w (120cm.)

ขนาดโคมตัวยู 2x36w (120cm.)