ขนาดโคมตัวยู 2x18w (60cm.)

ขนาดโคมตัวยู 2x18w (60cm.)