ขนาดโคมตัวยู 1x18w (60cm.)

ขนาดโคมตัวยู 1x18w (60cm.)