ขนาดโคม-Indirect-light-ฝังฝ้า 2x18W (60x60)

ขนาดโคม-Indirect-light-ฝังฝ้า 2x18W (60×60)