ขนาดโคม-Indirect-light-ฝังฝ้า 2x36 (30x120cm.)

ขนาดโคม-Indirect-light-ฝังฝ้า 2×36 (30x120cm.)