ขนาดโคม-Indirect-light-ฝังฝ้า 2x18 (60x60cm.)

ขนาดโคม-Indirect-light-ฝังฝ้า 2×18 (60x60cm.)