ขนาดโคมขาสปริงติดลอย 1x36W (120cm.)

ขนาดโคมขาสปริงติดลอย 1x36W (120cm.)