ขนาดโคมขาสปริงติดลอย 1x18W (60cm.)

ขนาดโคมขาสปริงติดลอย 1x18W (60cm.)