ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 2x36W (60x120cm.)

ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 2x36W (60x120cm.)