ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 2x36W (30x120cm.)

ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 2x36W (30x120cm.)