ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 4x18W (60x60cm.)

ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 4x18W (60x60cm.)