ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 2x18W (30x60cm.)

ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 2x18W (30x60cm.)