โคม Indirect light แบบฝังฝ้า CURVE-2 2×18 (60x60cm.)