โคม Indirect light แบบฝังฝ้า CURVE-1 2×36 (60x120cm.)