โคม Indirect light แบบฝังฝ้า CURVE-1 2×18 (60x60cm.)