โคมโรงงาน หลอดT8 2x36W Reflector สะท้อนแสงแบบเงา (120cm.)