โคมโรงงาน หลอดT8 2x18W Reflector สะท้อนแสงแบบเงา (60cm.)