โคมโรงงาน หลอดT8 1x36W Reflector สะท้อนแสงแบบเงา (120cm.)