โคมหน้าพลาสติกแบบฝังฝ้า NEO-RPC 2x36W (60x120cm.).