โคมหน้าพลาสติกแบบฝังฝ้า NEO-RPC 3x36W (60x120cm.).