โคมหน้าพลาสติกแบบฝังฝ้า NEO-RPC 2x36W (30x120cm.).