โคมหน้าพลาสติกแบบฝังฝ้า NEO-RPC 4x36W (60x120cm.).